Planinarsko društvo Ludbreg

Politika zaštite privatnosti


Planinarsko društvo Ludbreg u svom djelovanju i aktivnostima provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka ( GDPR ), zakonskim i regulatornim obvezama.

Voditelj obrade : Planinarsko društvo Ludbreg - Ludbreg , A.Šenoe 27, Sigetec Ludbreški , 42230 Ludbreg , R.Hrvatska

Planinarsko društvo Ludbreg imenovalo je Osobu za zaštitu osobnih podataka.

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podatakak i ostvarivanja prava Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka možete se obratiti Osobi za zaštitu osobnih podatakaka na sljedeće načine :

Pisanim putem na adresu : PD Ludbreg - Ludbreg, A.Šenoe 27, Sigetec Ludbreški, 42230 Ludbreg, za Osobu za zaštitu podataka

e-mailom na adresu pd-ludbreg@astrum.hr

Planinarsko društvo Ludbreg - Ludbreg s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Politika zaštite privatnosti pokazuje kako i na koji način Planinarsko društvo Ludbreg vodi brigu o privatnosti Vaših osobnih podataka, o načinima prikupljanja i obradi osobnih podataka te u koje ih svrhe upotrebljavamo uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja kao i vaša prava kao korisnika/ispitanika.

Ova Politika zaštite privatnosti odnosi se na web stranicu u našem vlasništvu ali i na sve ostale poslovne aktivnosti i procese u kojima dolazimo u kontakt s vašim osobnim podacima.

Prikupljanje podataka :

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada za to postoji svrha i razlog radi jednostavnije komunikacije i bolje organizarnosti prilikom organiziranja i prijava na izlete, kao i za objaveštavanje i informiranje članstva i drugih građana , koji nisu članovi društva o događanjima , izletima koji dolaze, akcijama i slično putem e-maila. Također, prikupljaju se i osobni podaci koji su prema Zakonu o udrugama potrebni za evidenciju članova udruge. Podatke prikupljamo prilikom prijava na izlet temeljem Vaše suglanosti ( privole ) kada nam svojom voljom dajete takve podatke. Upisom traženih podataka u za to predviđena polja potvrđujete da ste dali privolu odnosno da ste svoje podatke dobrovoljno stavili da se isti koriste u svrhu za koju su dani. Također, učlanjivanjem u udrugu te popunjavanjem članske pristupnice za učlanjenje u PD Ludbreg potvrđujete da ste doborovoljno dali privolu za evidenciju Vaših danih osobnih podataka, kako bi Vas stavili na popis članova udruge.

Osobni podaci su oni podaci koji Vas mogu identificirati. Podatke koje prikupljamo prilikom organizacije izleta su ime i prezime / Naziv, Adresa, Poštanski broj i naziv pošte, država, telefonski kontakt, e mail. E-mail prikupljamo u svrhu obavještavanja i izvješćivanj o akcijama, izletima i događanjima. Dodatni podaci koji se prikupljaju na članskoj pristupnici su : OIB, datum rođenja, mjesto rođenja, zanimanje ( znanja ), interesi, datum učlanjenja te služe isključivo za evidenciju članstva te bolju komunikaciju i efikasniju organizaciju rada udruge.

Zaštita Vaših podataka

Uloženi su napori kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka. Vaši podaci su konstantno zaštićeni od gubitka, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa ili otkrivanja. Podaci su dostupni samo osobama kojima je to nužno za obavljanje posla onog za što su podaci namjenjeni. Podaci nikada neće biti upotrebljeni za ništa drugo osim za ono za što su namjenjeni, kao ni neće biti nikada prosljeđeni ili dati na uvid nekoj trećoj strani bez dozvole, osim u slučajevima kad nam to nalaže zakonska obveza odnosno Vaša suglasnost (privola), a sve radi obrade Vaših pisanih zahtjeva odnosno Vaših prava u sudskim postupcima, poreznim postupcima ili drugim postupcima koji se vode pri tijelima javne vlasti ili pravnim osobama s javnim ovlastima i drugima, a sve u svrhu ostvarivanja Vaših prava i interesa.

Prava pojedinaca

Ukoliko želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše podatke, ili ako želite pristup osobnim podacima koje imamo o Vama kontaktirajete Osobu za zaštitu podatakaka prema gore navedenim načinima. Pravo na brisanje osobnih podataka možete zatražiti ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja. Također, u svakom trenutku, ukoliko ste se prethodno prijavili na e-mail listu, možete momentalno zatražiti odjavu sa e-mail liste za obavještavanje.

Uporaba cookie datoteka

Web stranica koristi cookie datoteke da bi se način rada prilagodio vašim potrebama. Cookie je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na vaš tvrdi disk. Cookie datoteke ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo. Cookie datoteke dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.

Automatsko bilježenje informacija

Naš poslužitelj koristi statistički softver, standardno obilježje svih web poslužitelja koji nije karakterističan samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućavaju nam da web stranice prilagodimo na način da budu što jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše članove i posjetioce , prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica i sl.). U ovom slučaju ne bilježe se nikakvi osobni podaci. Pregledavanje naše internetske stanice je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju. Podaci koji se na taj način prikupljaju mogu uključivati IP adresu vašeg Service providera, tip preglednika, državu, platformu koju koristite, vrijeme pristupa. Ove podatke web serivs PD Ludbreg-Ludbreg koristi isključivo u svrhu sakupljanja statističkih podataka, analize posjetitelja i poboljšanja iskustva pristupa stranici.

Kako onemogućiti kolačiće

Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u postavkama Vašeg web preglednika. Evo pregleda kako onemogućiti kolačiće u sklopu pojedinog preglednika. Ako onemogućite kolačiće, ne garantiramo hoće li naša domena raditi onako kako smo mi to zamislili.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (www.azop.hr), Zagreb, Martićeva 14.

Promjena naše politike zaštite privatsnosti

U slučaju promjena naše Politike zaštite privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike zaštite privatnosti. Ova Politika zaštite privatnosti je zadnji put izmijenjena 21. travnja 2019. godine.


Izrada stranice: Astrum.hr